ANBI Status

Naam van de stichting:

Stichting City Apps/Floating City Apps Foundation

 

Het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)/fiscaal nummer:

852869459

Bezoekadres van de instelling:

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het financieren, realiseren, ontwikkelen, ontwerpen en esploiteren van (drijvende) projecten genaamd “City Apps” in (Wet) slums (“natte sloppenwijken”) in steden over de hele wereld, alles gericht op de verbetering van de sociale en gezondheidstechnische leefomstandigheden van bewoners van de slum.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

Stichting City Apps (of wel Floating City Apps Foundation) richt zich op het financieren, ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van (drijvende) projecten genaamd “Floating City Apps in (wet) Slums (“Natte Sloppenwijken”) in steden over de hele wereld, alles gericht op de verbetering van de sociale en gezondheidstechnische leefomstandigheden van bewoners van de slums (sloppenwijken).

Op dit moment wordt geld geworven binnen het eigen netwerk en op korte termijn wordt dit geprofessionaliseerd via sociale media en internet. Via deze weg zullen donateurs worden geworven en eenmalige machtigingen mogelijk worden gemaakt. Ook wordt er, vooral via ons netwerk, naar nieuwe partners gezocht die op lange termijn voor substantiele funding kunnen zorgen.

Het beheer van het vermogen van de instelling is op dit moment in handen van de penningmeester in samenwerking met de accountant.

Het vermogen wordt besteed aan het ontwikkelen van het Pilot project (de eerste Floating City App). De stichting is op dit moment afhankelijk van vrijwilligers. De doelstelling is naarmate de funding groeit ook betaalde krachten aan te stellen.

 

De functie van de bestuurders:

 

Het beloningsbeleid:

De beloningsstructuur is “0″ euro, de werkzaamheden zijn onbezoldigd.

 

Verslag van de huidige activiteiten:

De Floating City Apps Foundation richt zich op dit moment op vijf hoofdtaken om de stichting verder op te zetten.

  1. 1.    Onderzoek naar potentiele plaatsingslocaties
  2. 2.    Partnering
  3. 3.    Fundraising
  4. 4.    De bouw van het prototype van de eerste Floating City App
  5. 5.    Media en Educatie

 

Stichting City Apps Jaarrekening 2016